some markkinointi

Sosiaalisen median markkinointi, eli some markkinointi, on yksi tehokkaimmista markkinointikanavista nykypäivänä. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tavoittaa laajaa yleisöä, rakentaa brändin tunnettuutta ja kasvattaa myyntiä.

Miksi some markkinointi kannattaa?

Some-markkinoinnin keskeisiä etuja ovat:

 • Kohdentaminen: Sosiaalisessa mediassa viestejä voidaan kohdentaa hyvinkin tarkasti tietynlaisten kiinnostuksen kohteiden, elämäntilanteiden tai demografian perusteella. Tämä mahdollistaa sen, että yritykset tavoittavat juuri oikeat ihmiset.
 • Osallistuvuus: Sosiaalinen media on vuorovaikutuksellinen ympäristö, jossa ihmiset osallistuvat aktiivisesti keskusteluun. Tämä tarjoaa yrityksille mahdollisuuden rakentaa vahvoja asiakassuhteita ja luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta.
 • Hinta-laatusuhde: Some-markkinointi on suhteellisen edullista verrattuna perinteisiin markkinointikanaviin, kuten televisiomainontaa tai printtimainontaa.

Some-markkinoinnin eri muodot

Some- markkinointi voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: orgaaniseen eli ilmaiseen näkyvyyteen ja maksettuun mainontaan.

Orgaaninen näkyvyys

Orgaaninen näkyvyys tarkoittaa, että yrityksen julkaisemat sisällöt tavoittavat yleisön ilman, että yritys maksaa niiden leviämisestä. Orgaanisen näkyvyyden kasvattamiseksi on tärkeää tuottaa laadukasta ja kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä.

Orgaanisen näkyvyyden muotoja ovat esimerkiksi:

 • Blogikirjoitukset
 • Videot
 • Kuvasarjat
 • Live-lähetykset
 • Sosiaalinen media -keskustelut

Maksullinen mainonta

Maksullinen mainonta on tehokas tapa tavoittaa nopeasti laajaa yleisöä. Maksullisella mainonnalla voidaan kohdentaa viestejä hyvinkin tarkasti, ja sen avulla voidaan mitata tuloksia tarkasti.

Maksullisen mainonnan muotoja ovat esimerkiksi:

 • Facebook-mainonta
 • Instagram-mainonta
 • LinkedIn-mainonta
 • YouTube-mainonta
 • Twitter-mainonta

Some-markkinoinnin strategia

Some-markkinoinnin onnistumiseksi on tärkeää luoda selkeä strategia. Strategiassa määritellään muun muassa seuraavat asiat:

 • Tavoitteet: Mitä some-markkinoinnilla halutaan saavuttaa?
 • Kohderyhmä: Kenelle viestejä halutaan kohdentaa?
 • Kanavat: Millä sosiaalisen median alustoilla halutaan olla läsnä?
 • Sisältö: Mitälaista sisältöä halutaan tuottaa?
 • Mittarit: Millä mittareilla tuloksia seurataan?

Some-markkinoinnin suunnittelu

Kun strategia on valmis, on aika alkaa suunnitella konkreettisia toimenpiteitä. Tässä vaiheessa on tärkeää huomioida seuraavat asiat:

 • Sisällöntuotanto: Mitälaista sisältöä on tarkoitus tuottaa? Miten sisältöä tuotetaan?
 • Aikataulu: Milloin sisältöä julkaistaan?
 • Budjetti: Kuinka paljon rahaa some-markkinointiin halutaan käyttää?

Some-markkinoinnin toteutus

Kun suunnitelma on valmis, on aika aloittaa some-markkinoinnin toteuttaminen. Tässä vaiheessa on tärkeää olla johdonmukainen ja julkaista sisältöä säännöllisesti. Lisäksi on tärkeää seurata tuloksia ja tehdä tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan.

Some-markkinoinnin mittaaminen

Some-markkinoinnin onnistumista voidaan mitata erilaisilla mittareilla. Tärkeimpiä mittareita ovat esimerkiksi:

 • Näkyvyys: Kuinka monta ihmistä näkee yrityksen julkaisemat sisällöt?
 • Osallistuminen: Kuinka aktiivisesti ihmiset osallistuvat yrityksen julkaisemiin keskusteluihin?
 • Liidit: Kuinka monta potentiaalista asiakasta yrityksen sisältö houkuttelee ottamaan yhteyttä?
 • Myynti: Kuinka paljon myyntiä some-markkinointi

Some-markkinointi on tehokas työkalu yritysten markkinointistrategiassa. Se tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa laajaa yleisöä, rakentaa brändin tunnettuutta ja kasvattaa myyntiä.

Some-markkinoinnin onnistumiseksi on tärkeää luoda selkeä strategia, suunnitella konkreettisia toimenpiteitä ja seurata tuloksia. Lisäksi on tärkeää olla johdonmukainen ja julkaista sisältöä säännöllisesti.

Seuraavassa on muutamia vinkkejä some-markkinoinnin onnistumiseen:

 • Tuotakaa laadukasta ja kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä. Sisältö on some-markkinoinnin ydin, joten sen on oltava laadukasta ja kohderyhmää kiinnostavaa. Sisältö voi olla esimerkiksi blogikirjoituksia, videoita, kuvasarjoja, live-lähetyksiä tai sosiaalinen media -keskusteluja.
 • Osallistukaa yhteisöön. Sosiaalinen media on vuorovaikutuksellinen ympäristö, joten on tärkeää osallistua yhteisöön. Vastatkaa kysymyksiin, osallistukaa keskusteluihin ja luokaa keskustelua omien julkaisujenne alla.
 • Seuraa tuloksia. On tärkeää seurata some-markkinoinnin tuloksia, jotta voidaan nähdä, mitkä toimenpiteet ovat tehokkaita ja mitkä eivät. Tuloksia voidaan seurata erilaisilla mittareilla, kuten näkyvyyden, osallistumisen, liidien ja myynnin perusteella.

Some-markkinointi on jatkuvasti kehittyvä ala, joten on tärkeää pysyä ajan tasalla uusimmista trendeistä. On myös tärkeää testata erilaisia toimenpiteitä ja nähdä, mitkä toimivat parhaiten omalle yritykselle.

Digitaalinen markkinointi

LUE MYÖS:
MobilePay ei toimi
Mobiiliajokortti
QR koodi
Google ei toimi puhelimessa
Hyvä älytelevisio
Langaton lataus