Sovellukset

Sovellusohjelma on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu jonkin tietyn tehtävän helpottamiseen tai ongelman ratkaisemiseen.

Sovellusohjelma on käyttäjän toiminnoista vastaava ohjelma kuten taulukkolaskentaohjelma tai tekstinkäsittelyohjelma. Sovellusohjelman vastakohta on tietokonejärjestelmän sisäistä toimintaa ohjaava ohjelmisto eli järjestelmäohjelma kuten käyttöjärjestelmä.