langaton lataus

Langaton lataus on tekniikka, jolla ladataan laitteita ilman johtoja. Se perustuu induktiolataukseen, jossa sähkömagneettinen kenttä siirtää energiaa laturista ladattavaan laitteeseen.

Mikä on langaton lataus?

Langaton lataus perustuu induktiolataukseen. Induktiolaturi on laite, joka luo sähkömagneettisen kentän. Kun ladattava laite asetetaan laturin päälle, sähkömagneettinen kenttä indusoi laitteessa virran, joka lataa laitteen akun.

Induktiolatauksessa on kaksi osaa:

  • Laturi: Laturi luo sähkömagneettisen kentän. Laturissa on induktiivinen käämi, joka tuottaa sähkömagneettisen kentän.
  • Ladattava laite: Ladattava laite sisältää induktiivisen käämin, joka vastaanottaa sähkömagneettisen kentän.

Laturin ja ladattavan laitteen induktiiviset käämit on sovitettu yhteen siten, että ne tuottavat samankokoisen ja -suuntaisen sähkömagneettisen kentän. Kun ladattava laite asetetaan laturin päälle, sähkömagneettinen kenttä indusoi laitteessa virran, joka lataa laitteen akun.

Induktiolatauksen toiminta

Induktiolatauksen toiminta perustuu sähkömagneettiseen induktioon. Sähkömagneettinen induktio on ilmiö, jossa sähkövirta indusoi toisessa johtimessa virran.

Induktiolatauksessa induktiolaturi tuottaa vaihtovirtaa. Vaihtovirta synnyttää sähkömagneettisen kentän, joka vaihtelee jaksonmukaisesti. Tämä sähkömagneettinen kenttä indusoi ladattavassa laitteessa virran.

Ladattavassa laitteessa on induktiivinen käämi, joka on suunniteltu sähkömagneettisen kentän vastaanottamiseen. Käämin induktanssi määrittää, kuinka paljon virtaa sähkömagneettinen kenttä indusoi.

Käytännössä induktiolaturi ja ladattava laite ovat aseteltu niin, että niiden induktiiviset käämit ovat lähellä toisiaan. Tämä varmistaa, että sähkömagneettinen kenttä on riittävän voimakas ladatakseen ladattavan laitteen akun.

Langattoman latauksen edut

Langattomalla latauksella on useita etuja johdolliseen lataukseen verrattuna:

  • Helppokäyttöisyys: Langattoman latauksen avulla laitteen lataaminen onnistuu vain asettamalla se laturin päälle.
  • Turvallisuus: Langaton lataus on turvallista, sillä se ei aiheuta sähköiskun vaaraa.
  • Kompaktisuus: Langattomat laturit ovat yleensä pienempiä kuin johdot, joten ne vievät vähemmän tilaa.

Langattoman latauksen haitat

Langattomalla latauksella on myös muutamia haittoja:

  • Latausnopeus: Langattoman latauksen latausnopeus on yleensä hitaampi kuin johtollisen latauksen.
  • Kompatibiliteetti: Langattoman latauksen käyttöönotto vaatii, että laitteessa on langaton lataustuki.
  • Hinta: Langattomat laturit ovat yleensä kalliimpia kuin johdot.

Langattoman latauksen tulevaisuus

Langaton lataus on yleistymässä nopeasti. Sitä käytetään nykyään monissa eri laitteissa, ja sen käyttö tulee todennäköisesti lisääntymään tulevaisuudessa.

Langattoman latauksen yleistymisen myötä kehitetään myös uusia langattomia lataustekniikoita. Esimerkiksi aaltopohjatekniikka mahdollistaa nopeamman ja tehokkaamman latauksen kuin nykyiset induktiolaturit.

Lue myös: WiFi reititin