Kyberturvallisuus

Turvallista internetin käyttöä ja nettietikettiä koululaisille opettava Huawein kansainvälinen SmartBus-ohjelma on nyt lanseerattu myös Suomessa. Sen tavoitteena on saada nuoret tunnistamaan netinkäytön riskit ja ymmärtämään vastuu omasta verkkokäytöksestä.

Huawein SmartBus sai alkunsa Belgiassa vuonna 2019. Nyt hanke on levinnyt useisiin Euroopan maihin, ja Suomessa sitä pilotoitiin ensimmäisissä kouluissa viime vuoden lopussa. Tänä vuonna ohjelmalla on tarkoitus tavoittaa suuri määrä viides- ja kuudesluokkalaisia ympäri Suomen.

– Kyseessä on lapsille suunniteltu kyberturvallisuus- ja nettietikettikoulutus, joka opettaa paitsi turvallista netinkäyttöä myös omaan vastuuseen liittyviä asioita, kertoo Huawei Suomen HR-johtaja Tommi Wulff.

SmartBus-ohjelmassa kiinnitetään huomiota myös lasten ja nuorten jaksamiseen, joka on herättänyt laajasti huolta erityisesti korona-aikana. Koululaisten verkossa viettämä aika on lisääntynyt ja hyvinvointi heikentynyt. Ohjelmalle on tällä hetkellä erityisen kova tilaus.

Ohjelman avulla pyritään vähentämään esimerkiksi netissä tapahtuvaan hyväksikäyttöön ja huijauksiin liittyviä riskejä, mutta myös verkkokiusaamista. Se vastaa lisäksi tunnistettuun ongelmaan siitä, että koulujen on vaikeaa puuttua nettikiusaamiseen.

– Kun puhutaan lasten ja nuorten mielenterveydestä, ovat myös sosiaalisen median luomat paineet suuressa roolissa. SmartBus-ohjelmassa pyritään havainnollistamaan sitä, että some ei anna totuudenmukaista kuvaa elämästä, Wulff sanoo.

SmartBus antaa lapsille myös käytännön ohjeita. Kokonaisuudessa käsitellään esimerkiksi sitä, mitä jälkiä itsestään kannattaa nettiin jättää tai miten omia tai kavereidensa tietoja saa jakaa.

Toteutus suunniteltu lapset edellä

Alun perin SmartBus-konseptiin kuului kouluilla vieraileva bussi, jossa koulutushetket järjestettiin. Pandemian myötä opetus järjestetään nyt etäalustan kautta.

– Ohjelman vetää taikuri, joka pitää lasten mielenkiinnon yllä koko oppitunnin ajan. Hän esittelee sisällön ja tekee samalla taikatemppuja. Tunnin sisältö on interaktiivista ja lapset pääsevät vastaamaan erilaisiin kysymyksiin, Wulff kertoo.

Ensimmäisistä pilottikouluista on saatu pelkästään positiivista palautetta. Wulffin mukaan opettajat ovat olleet iloisia siitä, että ajanmukaista koulutusta aiheeseen on nyt saatavissa.

– Opettajat ovat päivittäin tekemisissä netin käyttöön liittyvien asioiden kanssa. Tällä ohjelmalla halutaan tukea heidän työtään ja antaa heille tietoa uusimmista kehityskuluista.

Huaweille hanke tärkeä osa vastuullisuustoimia

SmartBus-ohjelma on keskeinen osa Huawein maailmanlaajuisia yritysvastuutavoitteita. Teknologiajätti panostaa erityisesti kyberturvallisuuteen ja haluaa toimia aktiivisena keskustelijana sen osalta myös Suomessa.

– Koemme, että ohjelma kytkeytyy erittäin kiinteästi tämän hetken megatrendeihin, Wulff toteaa.

Kyberturvallisuuden ja hyvän netinkäytön osalta lapset ovat usein aikuiseen verrattuna epätasa-arvoisessa asemassa. Tämän takia tietotaitoa halutaan lisätä juuri nuorten netinkäyttäjien osalta.

Lapset ovat erityisen alttiita netin vaaroille, kuten hyväksikäytölle ja huijauksille. Haluamme yrityksenä tarttua tähän, lisätä tietoisuutta ja edistää positiivista kehitystä, Wulff summaa.

Lähde: Huawei