shein kokemuksia

Jos seuraat ympäristöäsi, aikaasi ja uutisia, olet taatusti jo perillä ilmastonmuutoksen todellisuudesta ja vaikutuksista, niin Suomessa kuin muilla maapallon kolkilla. Osaat myös nimetä ihmiskunnan aiheuttaman ilmastonmuutoksen osan suurimman syntipukin: fossiiliperäisten polttoaineet aiheuttama ilmakehän kasvihuonekaasujen määrän kasvu. Suuri osa siitä on peräisin liikenteestä ja teollisesta tuotannosta. Valistuneina siis rajoitamme omalla autolla liikkumista ja valitsemme joukkoliikenteen tai kävelyn, suosimme junaa lentämisen sijaan, lomailua kotimaassa kaukomaitten sijaan, lajittelemme roskamme kiltisti, kenties myös syömme vähemmän lihaa.

Kovinkaan moni ei kuitenkaan vielä ymmärrä, kuinka suurta roolia vaateteollisuus näyttelee hiilidioksidipäästöihin liittyvän hiilijalanjäljen osalla. Kurkatkaamme siis hieman tarkemmin siihen, millaisen hiilijalanjäljen vaateteollisuus taakseen jättää ja miksi, mitä asialle voidaan tehdä. Casino kenties on synonyymi tuurille, vaatevalintasi eivät ole!

Vaateteollisuuden vaikutus hiilijalanjälkeen kasvaa edelleen

Vuoden 2024 alussa meidän käyttämiemme vaatteiden valmistus vapauttaa ilmakehään uskomattomasti hiilidioksidia. Kenties jopa 10 % kokonaismäärästä. Tulevaisuus ei näytä ruusuisemmalta, päinvastoin. Vuosisadan puolenväliin mennessä pikamuodin luomien vaatteiden määrä kasvaa ja sitä mukaa sen hiilijalanjäljen, jonka odotetaan kenties olevan jopa 25 %.

Pienillä teoillamme on suuri vaikutus, vaikka vaateteollisuus onkin maailmanlaajuisesti ajatellen miljardiluokan bisnestä. Usko tai älä, mutta vaateteollisuus saastuttaa ilmakehää nyt jo yhtä paljon, jollei enemmän, kuin lento- ja meriteitse tapahtuva liikenne yhteensä. Maapallon ihmisluku kuitenkin kasvaa nopeaa vauhtia. Arvaat siis, että vaatteilla on tulevaisuudessa entistä suuremmat markkinat.

Miksi vaateteollisuuden hiilijalanjälki on niin suuri?

Vaatteiden valmistus ei tapahdu yhdessä vaiheessa vaan housujen tai paidan matka raaka-aineista valmiiksi tuotteeksi ja kaappiisi on pitkä. Ottakaamme esimerkiksi puuvillamekko, johon luonnollisesti tarvitaan puuvillaa. Puuvillan tuotanto edellyttää paljon kemikaaleja, vettä ja polttoainetta, joiden tuotantotaustalla on lähinnä fossiilisten polttoaineiden käyttö. Puuvillan keruu, käsittely tehtaalla, kuljetus jatkokäsittelyyn lankaa ja sitten kangasta varten kasvattaa sekin hiilijalanjälkeä. Vasta sitten on vuorossa vaatteen valmistuksen monet tuotantovaiheet ja niiden kemikaalit ja polttoainevaateet. Mekkosi matka jatkuu tuotantolinjalta pakkaamoon, varastolle, kuljetettavaksi kaukaiseen Suomeen – etenkin pikamuodin vaatteet tulevat lähinnä kaukomailta.

Toinen vaateteollisuuden saastuttavaa luonnetta pönkittävä seikka on se, että vaateteollisuus ei vielä ole onnistunut ottamaan voimakseen uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko -tai tuulivoimaa. Suurin osa vaatetuotannosta tapahtuu Aasiassa, jossa edelleen turvaudutaan lähinnä vain perinteisiin fossiilipolttoaineisiin ja niistä luotuun energiaan.

Naisten rooli ja mahti vaateteollisuuden hiilijalanjäljen osalla

Etenkin naisilla on suuri vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten vaateteollisuus asiaan suhtautuu ja miten se haluaa hiilijalanjälkeään ja rooliaan ilmastonmuutoksessa pienentää. Suurin osa vaatteista suuntautuu tällä hetkellä naispuolisille kuluttajille, niin sanottu pikamuoti on vieläkin trendinä, vaikka yhä useammat valitsevat uuden vaatteen sijaan käytetyn tuotteen.

Oman vaatekaappinsa lisäksi naiset ovat pääasiassa vastuussa lasten vaatteiden valinnasta ja ostosta, monet huolehtivat myös siipan pukeutumisesta ainakin osaksi. Lapset puolestaan kasvavat vauhdilla, joten uutta päälle puettavaa on hankittava alati.

Naiset voivat kantaa vastuunsa asiassa ja viitoittaa vaateteollisuudelle suuntaa helposti vaikkapa suosimalla kestäviä ja luonnollisia materiaaleja suuren öljymäärän ja hiilijalanjäljen sisältävien sijaan, kierrättämällä entistä ahkerammin. Nailonin sijaan hamppu, pellava tai jopa puusellun valmistuksen jäämänä syntyvä modaali ovat oivia valintoja.

Keisarin uudet vaatteet vai fiksua pukeutumista?

Emme suinkaan odota kenenkään lakkaavan käyttämästä vaatteita tai olemasta huoliteltu. Sinun tulee kuitenkin tietää ja ymmärtää, millaiset vaikutukset valinnoillasi on ympäristölle ja äiti luonnon tulevaisuudelle. Pienetkin muutokset johtavat suuriin tuloksiin. Jopa tunnettu kotimainen energiayhtiö valistaa ihmisiä leikkaamaan vaatevalintojensa hiilijalanjälkeä niinkin arkisilla kikoilla kuin käyttämällä niitä pidempään ja pesemällä niitä vähemmän ja viileämmällä vedellä!