Tubettajan verotus - Näin sisällöntuottajat maksavat veronsa

Verohallinto muistuttaa, että somevaikuttajien, tubettajien ja bloggaajien pitää maksaa veroa paitsi saamistaan rahapalkkioista, myös alennuksista ja ilmaiseksi saaduista tuotteista. Esimerkiksi ilmaisesta hotelliyöstä tai tuotelahjasta pitää maksaa vero sen perusteella, mitä tuote tai palvelu maksaisi, jos sen ostaisi itse. 

Veroa pitää maksaa myös tuotteista, jotka henkilö on saanut pyytämättä tai joita saaja ei ole esitellyt somekanavillaan. 

– Osalle somevaikuttajista on selvää, että esimerkiksi tuotelahjoista pitää maksaa veroa, mutta ei varmasti kaikille. Valtaosa somevaikuttajista on nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on vasta vähän kokemusta veroasioiden hoitamisesta. Siksi verotuksen pelisääntöjä on tärkeä tuoda esiin, sanoo johtava veroasiantuntija Kirsi Tuunala Verohallinnosta.    

Poikkeus ovat kuitenkin tuotelahjat, joiden arvonlisäverollinen myyntihinta on enintään 50 euroa. Niistä ei tarvitse maksaa veroa, ellei ole sovittu, että ne ovat palkkiota näkyvyydestä. 

– Jos tuotelahjan antaneen yrityksen kanssa on sovittu, että tuote on palkkio näkyvyydestä, se on aina veronalaista tuloa, vaikka olisikin alle 50 euron arvoinen, Tuunala sanoo.  

Toisaalta somesisällön tuottamiseen liittyvät menot voi vähentää sometuloista. Jos siis esimerkiksi ostaa älypuhelimen, jota käyttää puolet ajasta somesisällön tuottamiseen, puolet puhelimen hinnasta voi vähentää sisällön tuottamisesta saaduista tuloista.  

Vero maksetaan käyvän arvon mukaan 

Jos somesisällön tuottaja saa tuotelahjoja tai etuja, niitä verotetaan tuotteen, palvelun tai alennuksen käyvän arvon mukaan. Käypä arvo on sama kuin tuotteen tai esimerkiksi pääsylipun hinta, jos tuotteen tai lipun ostaisi itse. 

Esimerkki: Somevaikuttaja saa ilmaisen pääsylipun festareille ja lisäksi hotelli tarjoaa hänelle ilmaisen yöpymisen festariviikonlopun ajaksi. Pääsylipun arvo on 120 euroa ja hotelliviikonlopun arvo 350 euroa. Yhteenlaskettu arvo 470 euroa on somevaikuttajan ansiotuloa, josta pitää maksaa verot.  

Näin ilmoitat sometulot, jos toimit ilman yritystä  

Tee muistiinpanoja vuoden aikana saamistasi tuotteista, palveluista ja alennuksista sekä kuluista, jotka liittyvät somesisällön tuottamiseen.  

Ilmoita saamasi tulot ja niihin liittyvät kulut esitäytetyllä veroilmoituksella, joka tulee kaikille OmaVeroon viimeistään huhtikuun alkuun mennessä. 

Täydennä esitäytetty veroilmoituksesi toukokuussa olevaan määräpäivääsi mennessä.  

Ohjeita sometulojen ilmoittamiseen yksityishenkilönä 

Näin ilmoitat sometulot, jos olet toiminimiyrittäjä 

Jos olet toiminimiyrittäjä ja sometulot kuuluvat yritystoimintaasi, ilmoita tulot ja menot elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. Elinkeinotoiminnan veroilmoituksen määräpäivä on 1. huhtikuuta.  

Ohjeet elinkeinotoiminnan veroilmoituksen antamiseen  

Näin ilmoitat sometulot, jos sinulla on osakeyhtiö 

Jos sinulla on osakeyhtiö ja sometulot kuuluvat yritystoimintaasi, tulot ja menot kuuluvat osakeyhtiön kirjanpitoon, joiden perusteella osakeyhtiö tekee veroilmoituksen.  

Osakeyhtiön veroilmoitus pitää tehdä neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Jos osakeyhtiösi tilikausi on päättynyt vuoden 2021 lopussa, veroilmoituksen määräpäivä on 2. toukokuuta.  

Lisätietoja sometuloista osakeyhtiön verotuksessa 

Lähde: Verohallinto