Liiketunnistin

Liiketunnistin on elektroninen laite, joka havaitsee ja reagoi ympäristössään tapahtuvaan liikkeeseen. Se on monipuolinen työkalu, jota käytetään laajasti erilaisissa sovelluksissa, kodin turvallisuudesta teollisuuden automaatioon.

Toimintaperiaate: Passiivinen infrapuna (PIR) -tekniikka

Yleisin liiketunnistimissa käytetty teknologia on passiivinen infrapuna (PIR) -tekniikka. PIR-tunnistin havaitsee lämpösäteilyn muutoksia ympäristössään. Kun ihminen tai eläin liikkuu tunnistimen havaitsemalla alueella, sen kehon lämpösäteily heijastuu takaisin tunnistimeen ja aiheuttaa lämpötilaerojen vaihtelua. Nämä lämpötilamuutokset tulkitsevat liikkeeksi ja laukaisevat tunnistimen.

PIR-tunnistimet ovat erittäin herkkiä pienillekin lämpötilan muutoksille, joten ne pystyvät havaitsemaan liikettä jopa hämärässä valaistuksessa. Ne ovat myös suhteellisen edullisia ja helppo asentaa, mikä tekee niistä suositun valinnan monissa sovelluksissa.

Liiketunnistimien tyyppejä

Liiketunnistimia on saatavilla useita erilaisia tyyppejä, joista jokaisella on omat ominaisuutensa ja sovelluksensa. Yleisimmät tyypit ovat:

 • Seinään asennettavat liiketunnistimet: Nämä tunnistimet asennetaan seinään tai kattoon ja ne havaitsevat liikettä tietyssä kulmassa ja etäisyydellä. Seinään asennettavia liiketunnistimia käytetään usein valaistuksen, hälytysjärjestelmien ja muiden laitteiden ohjaamiseen.
 • Ulkotilojen liiketunnistimet: Nämä tunnistimet on suunniteltu kestämään sään vaihteluita ja ne sopivat ulkokäyttöön. Ulkotilojen liiketunnistimia käytetään usein valaistuksen, hälytysjärjestelmien ja porttien avaamiseen.
 • Mikroaaltoiset liiketunnistimet: Nämä tunnistimet käyttävät mikroaaltoja liikkeen havaitsemiseen. Ne ovat tehokkaampia seinien ja esteiden läpi tunkeutumisessa kuin PIR-tunnistimet, joten niitä voidaan käyttää laajemmissa tiloissa. Mikroaaltoisia liiketunnistimia käytetään usein turvajärjestelmissä ja teollisissa sovelluksissa.
 • Ultraääniset liiketunnistimet: Nämä tunnistimet käyttävät ultraääntä liikkeen havaitsemiseen. Ne ovat suhteellisen edullisia ja helppo asentaa, mutta ne eivät ole yhtä tehokkaita kuin PIR- tai mikroaaltoiset tunnistimet seinien ja esteiden läpi tunkeutumisessa. Ultraääniisiä liiketunnistimia käytetään usein pienissä tiloissa ja sisätiloissa.

Liiketunnistimien käyttömahdollisuuksia

Liiketunnistimilla on laaja valikoima käyttömahdollisuuksia kodin ja yritysten turvallisuuden ja mukavuuden parantamiseksi. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Valaistuksen ohjaus: Liiketunnistimia voidaan käyttää valaistuksen automaattiseen sytyttämiseen ja sammuttamiseen, kun henkilö liikkuu tietyssä tilassa. Tämä voi säästää energiaa ja parantaa turvallisuutta.
 • Hälytysjärjestelmät: Liiketunnistimia voidaan käyttää hälytysjärjestelmien osana havaitsemaan tunkeilijoita ja aktivoimaan hälytyksen.
 • Automaattiset ovet: Liiketunnistimia voidaan käyttää automaattisten ovien avaamiseen ja sulkemiseen, kun henkilö lähestyy tai poistuu oviaukosta.
 • Yövalaistus: Liiketunnistimia voidaan käyttää yövalaistuksen sytyttämiseen, kun henkilöltä havaitaan liikettä, mikä parantaa turvallisuutta ja helpottaa liikkumista pimeässä.
 • Turvavalvontakamerat: Liiketunnistimia voidaan yhdistää turvavalvontakameroihin, niin että kamera alkaa tallentaa kuvaa, kun liikettä havaitaan.
 • Ilmastoinnin ja lämmityksen ohjaus: Liiketunnistimia voidaan käyttää ilmastoinnin ja lämmityksen ohjaamiseen, niin että ne säätyvät automaattisesti tilan käytön mukaan. Tämä voi säästää energiaa ja parantaa mukavuutta.
 • Smart home -järjestelmät: Liiketunnistimia voidaan integroida älykotijärjestelmiin, joiden avulla voidaan luoda erilaisia automaatioita. Esimerkiksi kun liike tunnistetaan aamulla, voidaan sytyttää valot ja aloittaa kahvinkeittimen lämmittäminen.

Liiketunnistimien valinta ja asennus

Liiketunnistimen valintaan vaikuttaa käyttötarkoitus, haluttu tunnistusalue ja -kulma sekä ympäristön olosuhteet. Esimerkiksi, jos tunnistin asennetaan ulkokäyttöön, on tärkeää valita sään kestävä malli.

Liiketunnistimen asennus on usein yksinkertaista ja voidaan tehdä itsekin. Asennusohjeet vaihtelevat kuitenkin mallikohtaisesti, joten on tärkeää tutustua laitteen mukana tuleviin ohjeisiin huolellisesti. Yleisesti ottaen asennus vaatii sähkötyöskentelyä, joten mikäli et ole sähköasioihin perehtynyt, on suositeltavaa pyytää ammattilaista apua asennukseen.

Liiketunnistimien edut ja haasteet

Liiketunnistimien käytölle on monia etuja:

 • Turvallisuus: Liiketunnistimet voivat auttaa ehkäisemään rikoksia ja parantaa kodin tai yrityksen turvallisuutta.
 • Energiansäästö: Liiketunnistimien avulla voidaan säästää energiaa automaattisella valaistuksen ja ilmastoinnin ohjauksella.
 • Mukavuus: Liiketunnistimien avulla voidaan parantaa asumis- ja työskentelymukavuutta automaattisten toimintojen avulla.
 • Helppokäyttöisyys: Liiketunnistimet ovat yleisesti ottaen helppokäyttöisiä ja vaativat vähän huoltoa.

On kuitenkin olemassa myös joitakin haasteita, jotka on hyvä ottaa huomioon:

 • Väärät hälytykset: Liiketunnistimet voivat joskus aiheuttaa vääriä hälytyksiä, esimerkiksi lemmikkien liikkeen takia.
 • Tunnistisetäisyys ja -kulma: Liiketunnistimen tunnistusalue ja -kulma on rajallinen, mikä on hyvä huomioida asennuspaikkaa valittaessa.
 • Säänkestävyys: Ulkokäyttöön tarkoitettujen tunnistimien tulee olla säänkestäviä.
 • Sähkötyöt: Asennus saattaa vaatia sähkötöitä, jolloin on suositeltavaa pyytää ammattilaisen apua.

Liiketunnistimien tulevaisuus

Liiketunnistimien teknologia kehittyy jatkuvasti. Tulevaisuudessa voidaan odottaa entistä älykkäämpiä ja monipuolisempia tunnistimia, joilla on esimerkiksi:

 • Parempi tunnistuskyky: Tulevaisuuden liiketunnistimet pystyvät tunnistamaan aiempaa tarkemmin liikkeen lähteen ja tyypin.
 • Yhdistetyt teknologiat: Liiketunnistimia voidaan yhdistää muihin teknologioihin, kuten kameroihin ja kasvojentunnistukseen, parantaen turvallisuutta entisestään.
 • Etäohjaus ja -valvonta: Liiketunnistimia voidaan ohjata ja valvoa etänä älypuhelimen tai tabletin avulla.

Liiketunnistimet ovat hyödyllinen ja monipuolinen työkalu, joka voi parantaa kodin ja yritysten turvallisuutta, mukavuutta ja energiatehokkuutta.

Oikeanlaisen tunnistimen valinnalla ja asianmukaisella asennuksella saat hyödynnettyä liiketunnistimen parhaat puolet. Teknologian kehittyessä tulevaisuuden liiketunnistimet tarjoavat entistä enemmän mahdollisuuksia asumisen ja työnteon helpottamiseen.

Usein kysytytyt kysymykset liiketunnistimista

1. Miten voin estää liiketunnistimen aiheuttamat väärät hälytykset?

Väärät hälytykset johtuvat usein lemmikkien tai muiden ei-toivottujen liikkeiden havaitsemisesta. Voit estää niitä seuraavilla keinoilla:

 • Säädä tunnistusetäisyyttä ja -kulmaa: Rajaa tunnistusalue siten, ettei se kata esimerkiksi lemmikkien kulkureittejä.
 • Valitse lemmikkikohtainen tunnistin: Joissakin malleissa on herkkyysasetuksia, jotka vähentävät lemmikkien aiheuttamia hälytyksiä.
 • Käytä yhdistettyjä järjestelmiä: Yhdistä liiketunnistin esimerkiksi ovikameravalvontaan, jolloin voit varmistaa hälytyksen syyn ennen reagointia.

2. Miten voin huoltaa liiketunnistinta?

Liiketunnistimet eivät yleensä vaadi erityistä huoltoa. Voit kuitenkin puhdistaa tunnistimen linssin pehmeällä liinalla aika ajoin pölyn poistamiseksi. On myös suositeltavaa testata tunnistin toiminta säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii asianmukaisesti.

3. Voinko asentaa liiketunnistimen itse?

Liiketunnistimen asennus on usein yksinkertaista ja voidaan tehdä itsekin, etenkin jos kyseessä on seinään asennettava malli. Asennusohjeet vaihtelevat kuitenkin mallikohtaisesti, joten tutustu laitteen mukana tuleviin ohjeisiin huolellisesti. Muista, että asennus saattaa vaatia sähkötöitä. Jos et ole sähköasioihin perehtynyt, on suositeltavaa pyytää ammattilaisen apua asennukseen.

4. Mitä minun tulisi ottaa huomioon valitessani liiketunnistinta?

Liiketunnistimen valintaan vaikuttaa käyttötarkoitus, haluttu tunnistusalue ja -kulma sekä ympäristön olosuhteet. Tässä muutamia huomioitavia seikkoja:

 • Sijainti: Asennetaanko tunnistin sisä- vai ulkokäyttöön?
 • Tunnistusalue ja -kulma: Kuinka laaja alue on tarpeen kattaa?
 • Lemmikit: Onko taloudessa lemmikkejä, jotka voivat aiheuttaa vääriä hälytyksiä?
 • Yhdistettävyys: Haluatko yhdistää tunnistimen muihin järjestelmiin, kuten älykotijärjestelmään tai turvakameraan?
 • Budjetti: Liiketunnistimien hinnat vaihtelevat ominaisuuksien mukaan.

5. Missä voin ostaa liiketunnistimen?

Liiketunnistimia voi ostaa rautakaupoista, elektroniikkaliikkeistä ja verkkokaupoista. Valikoima vaihtelee liikkeittäin, joten kannattaa tutustua eri vaihtoehtoihin ja hintoihin ennen ostopäätöstä.

Lue myös: Jääkiekko tulospalvelu