Digitaalinen valmennus tuo helpotusta äitien uupumukseenDigitaalinen valmennus tuo helpotusta äitien uupumukseen

Verkkovalmennukset ovat kustannustehokas vaihtoehto tuottaa terveys- ja hyvinvointipalveluita yli maantieteellisten rajojen. Nordic Fit Mama on digitaalisten hyvinvointipalveluiden edelläkävijä Suomessa. Sen uusi jäsenpalvelu tarjoaa paitsi tutkitusti tehokasta tukea synnytyksen jälkeiseen kuntoutumiseen, myös monipuolista astiantuntijatukea vanhemmuuteen verkossa, edullisesti ja helposti.

Suomi on päässyt pitkälle sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä mutta hiljattain valmistuneen vanhempien uupuneisuutta selvittävän  International Investigation of Parental Burnout (IIPB)– tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat kärjessä myös äitien uupumuksessa. He sijoittuvat seitsemänneksi. Maailman uupuneimmat äidit löytyivät Puolasta ja vähiten väsyneet Thaimaasta. 

Tutkimuksessa mukana olleet suomalaistutkijat dosentti Matilda Sorkkila ja professori Kaisa Aunola arvelevat syyn äitien uupumukseen löytyvän yksilökeskeisestä kulttuuristamme.  Monet vanhemmat kokevat olevansa yksin, ilman tukiverkostoja. Myös suorituskeskeisyys ja epärealistiset vanhemmuuteen liittyvät odotukset lisäävät vanhempien paineita. Kotityöt eivät edelleenkään jakaudu tasaisesti naisten ja miesten välillä. Pienten lasten äideiltä edellytetään täyttä työpanosta myös työelämässä, mikä johtaa kestämättömään tilanteeseen.

Suomen neuvolajärjestelmä on huippuluokkaa mutta synnytyksen jälkeen äidit kokevat usein jäävänsä yksin eikä terveydenhuollollamme ole resursseja auttaa äitejä riittävästi synnytyksen jälkeisessä palautumisessa. Nordic Fit Maman tekemän kyselyn mukaan 86% vastanneista äideistä koki itsensä uupuneeksi ja jopa 90% olisi kaivannut lisää tukea synnytyksestä palautumiseen. 

Pienten lasten äidin perustama ja äitien pyörittämä Nordic Fit Mama tuntee suomalaisäitien tilanteen. Kuusivuotisen toimintansa aikana Nordic Fit Mama on valmentanut jo 20 000 äitiä.  Yrityksen lippulaivatuote on turvalliseen synnytyksen jälkeiseen palautumiseen keskittynyt Kuntouta keskivartalo® -valmennus. Nordic Fit Mama on ensimmäisiä synnytyksen jälkeiseen kuntoutumiseen keskittyneitä valmentajia Suomessa. Valmennuksissa on kiinnitetty erityistä huomiota myös henkiseen jaksamiseen. Nordic Fit Mama on saanut kiitosta lempeästä ja armollisesta otteestaan ja kokonaisvaltaisesta konseptistaan.

Vain tutkittua tietoa 

Verkkovalmennukset ovat kasvava ala. Tarjonta on kirjavaa eikä valvontaa juuri ole. Nordic Fit Maman kaikki valmennukset on tehty asiantuntijoiden kanssa ja kaikki harjoitukset ovat asiantuntijoiden hyväksymiä. Yritys tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Lääkärikeskus Mehiläisen kanssa. Valmennusten tehoa on myös tutkittu, esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa tehdyssä pro gradu -tutkimuksessa. Viime vuonna Nordic Fit Maman valmennuksia testattiin Oulussa toteutetussa pilotissa, missä tutkittiin verkkovalmennusten soveltuvuutta osana neuvolapalveluja. Tulokset olivat lupaavia. 

Äitien hyvinvointi on tasa-arvokysymys

Nordic Fit Maman visiona on maailma, jossa kaikki äidit saisivat parasta mahdollista tukea, tietoa ja hoivaa helposti ja kustannustehokkaasti. Äitien terveys ja hyvinvointi on erittäin tärkeää tasa-arvon kannalta. Hyvinvoivat äidit tarkoittavat myös hyvinvoivia perheitä ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

Äitien uupumus on otettava vakavasti, sanoo Nordic Fit Maman perustaja Riina Laaksonen. 

Pienilläkin muutoksilla ja helpoilla keinoilla voidaan vaikuttaa jaksamiseen. Hyvää tekevät asiat luovat positiivisen lumipalloefektin ja muodostuvat toistettaessa rutiineiksi, jolloin omasta hyvinvoinnista huolehtiminen muodostuu elämäntavaksi. Tämä on valmennuksissamme tavoitteena. 

Lähteet: Nordic Fit Mama / epressi