Positiivinen luottorekisteri

Positiivinen luottorekisteri on uusi työkalu, joka auttaa parantamaan suomalaisten luottokelpoisuutta ja helpottamaan asiointia luotonantajien kanssa. Rekisteri sisältää tietoa yksityishenkilöiden tuloista ja veloista, ja sitä käytetään luottohakemusten arvioinnissa.

Mitä hyötyjä positiivisesta luottorekisteristä on?

Parempi luottokelpoisuus: Positiivinen luottorekisteri antaa luotonantajille kokonaiskuvan hakijan taloudellisesta tilanteesta. Tämä voi auttaa parantamaan luottokelpoisuutta ja mahdollistaa edullisempien lainojen saamisen.

Helpompi asiointi: Rekisteri helpottaa ja nopeuttaa luottohakemusten käsittelyä. Luotonantajat saavat tarvitsemansa tiedot suoraan rekisteristä, eikä hakijan tarvitse toimittaa niitä itse.

Vähemmän ylivelkaantumista: Rekisterin avulla luotonantajat voivat paremmin arvioida hakijan takaisinmaksukykyä. Tämä voi auttaa ehkäisemään ylivelkaantumista.

Miten positiivinen luottorekisteri toimii?

Positiivinen luottorekisteri on Verohallinnon ylläpitämä julkinen rekisteri. Rekisteriin kerätään tietoa yksityishenkilöiden:

  • Tuloista: Palkka- ja eläketulot, yrittäjätulot, pääomatulot ja muut veronalaiset tulot
  • Veloista: Asuntolaina, kulutusluotot, viivästyskorko ja muut velat

Luotonantajat voivat hakea rekisteristä tietoja luottohakemusten arvioinnissa. Hakijan on annettava suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

Milloin positiivinen luottorekisteri otetaan käyttöön?

Rekisteri toteutetaan kahdessa vaiheessa

Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin tulevat kuluttajaluottojen ja näihin rinnastuvien luottojen tiedot. Luotonantajat voivat ilmoittaa tietoja 1.2.2024 alkaen ja hakea tietoja 1.4.2024 alkaen.

Toisessa vaiheessa 1.12.2025 luotonantajat alkavat ilmoittaa muille yksityishenkilöille kuin kuluttajille myönnettyjä luottoja. Toisen vaiheen tietoja voi hakea rekisteristä 1.4.2026 alkaen.

Lisätietoja positiivisesta luottorekisteristä

Lisätietoja positiivisesta luottorekisteristä löydät seuraavista linkeistä: