Palvelunestohyökkäys

Palvelunestohyökkäys (DoS, Denial of Service) on verkkohyökkäys, jonka tarkoituksena on estää laillisia käyttäjiä käyttämästä verkkopalvelua, kuten verkkosivustoa tai verkkokauppaa. Hyökkääjä pyrkii ylikuormittamaan kohdepalvelimen resursseja, kuten kaistanleveyttä, tallennustilaa tai prosessointitehoa, jotta se ei pysty enää vastaamaan normaaleihin käyttöpyyntöihin.

Erilaisia palvelunestohyökkäyksiä

On olemassa useita erilaisia palvelunestohyökkäyksiä, joista yleisimpiä ovat:

 • Verkon tulvahyökkäykset: Hyökkääjä lähettää kohdepalvelimelle valtavan määrän liikennettä, jotta se tukkeutuu ja lakkaa toimimasta.
 • Sovellustason hyökkäykset: Hyökkääjä hyödyntää verkkosovelluksen haavoittuvuuksia lähettämällä sille epänormaaleja pyyntöjä, jotka kaatavat sen.
 • Hajautetut palvelunestohyökkäykset (DDoS): Hyökkääjä hyödyntää useita hajautettuja tietokoneita, jotka lähettävät samanaikaisesti kohdepalvelimelle liikennettä.

Palvelunestohyökkäysten motiivit

Palvelunestohyökkäyksiä tehdään useista eri syistä, kuten:

 • Kiristyksen: Hyökkääjä voi yrittää kiristää uhria rahaa uhkaamalla hyökätä sen verkkosivustoon.
 • Kiusanteon: Hyökkääjä voi haluta häiritä uhria tai estää sitä käyttämästä verkkopalveluja.
 • Poliittisen aktivismin: Hyökkääjä voi haluta ilmaista tyytymättömyytensä poliittista toimijaa tai organisaatiota kohtaan.
 • Kilpailuedun hankkimisen: Kilpailija voi yrittää vahingoittaa toisen yrityksen mainetta tai toimintaa hyökkäämällä sen verkkosivustoon.

Palvelunestohyökkäysten torjunta

On olemassa useita tapoja torjua palvelunestohyökkäyksiä, kuten:

 • Palvelimen resurssien skaalaaminen: Kohdepalvelimen kapasiteettia voidaan lisätä, jotta se kykenee käsittelemään suuremman määrän liikennettä.
 • Palvelunestohyökkäyksiä torjuvien järjestelmien käyttöönotto: On olemassa useita järjestelmiä, jotka voivat havaita ja estää palvelunestohyökkäyksiä.
 • Tietoturvan parantamien: Verkkosovellusten haavoittuvuudet on korjattava ja verkon turvallisuusasetuksia on parannettava.

Palvelunestohyökkäykset ovat vakava uhka verkkopalveluille.

On tärkeää ymmärtää tämän tyyppisten hyökkäysten riskejä ja ryhtyä toimiin niiden torjumiseksi.

 • Palvelunestohyökkäyssuojausratkaisujen käyttöönotto: Nämä ratkaisut voivat tunnistaa ja estää hyökkäyksiä reaaliajassa.
 • Verkkoinfrastruktuurin vahvistaminen: Verkon kapasiteetin lisääminen ja haavoittuvuuksien korjaaminen voi auttaa estämään hyökkäyksiä.
 • Tietoturvakäytäntöjen ja -koulutuksen toteuttaminen: Henkilökunnan kouluttaminen palvelunestohyökkäysten tunnistamiseen ja niihin reagointiin voi auttaa minimoimaan hyökkäysten vaikutuksia.

Palvelunestohyökkäysten vaikutukset

Palvelunestohyökkäykset voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja yrityksille ja organisaatioille. Ne voivat johtaa:

 • Liiketoimintapysähdyksiin: Jos verkkopalvelu kaatuu, se voi estää asiakkaita tekemästä ostoksia, käyttämästä palveluita tai pääsemästä tärkeisiin tietoihin.
 • Tulotulon menetyksiin: Liiketoimintapysähdykset voivat johtaa suoriin tulotulon menetyksiin.
 • Mainehaittoihin: Palvelunestohyökkäys voi vahingoittaa yrityksen mainetta ja asiakkaiden luottamusta.
 • Lisäkustannuksiin: Hyökkäyksen torjumiseen ja sen aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen voi liittyä merkittäviä kustannuksia.

Palvelunestohyökkäykset tulevaisuudessa

Palvelunestohyökkäykset kehittyvät jatkuvasti, ja hyökkääjät hyödyntävät yhä kehittyneempiä tekniikoita. Yritysten ja organisaatioiden on tärkeää pysyä ajan tasalla uusimmista uhkista ja päivittää tietoturvaratkaisujaan jatkuvasti.

Lisätietoja: