GeberitUusi digitaalinen äänityökalu auttaa määrittämään oletetun melutason saniteettitilojen asennuksissa

Rakennusalan ammattilaisten ei enää tarvitse kantaa huolta, täyttyvätkö asuintilojen äänieristysvaatimukset saniteettitilojen asennuksissa. Uusi, maksuton ja digitaalinen Geberit-äänityökalu auttaa tunnistamaan vaatimukset ja määrittämään oikean ratkaisun rakennuskohteen piirteiden mukaisesti. Ratkaisun tiivistelmän voi ladata PDF-tiedostona.

Saniteettitilojen asennuksista on tullut yhä vaativampia. Äänieristyksen vaatimukset ovat tiukentuneet, ja materiaalivalmistajien melunmittausmenetelmät vaihtelevat. Kalliit remontit ja oikeustaistelut uhkaavat, mikäli äänieristys ei täytä asuintilojen vaatimuksia.

Geberitin maksuttomalla äänityökalulla kaikki rakennusprojektiin osallistuvat tahot voivat nopeasti ja helposti määrittää, mitkä Geberitin järjestelmät ja tuotteet täyttävät asuintilojen äänieristysvaatimukset.

Työkalu pystyy määrittämään yli 2000 erilaista olosuhdeskenaariota ja niissä syntyvän melutason. Tiedot perustuvat Geberitin akustiikkalaboratoriossa suoritettuihin mittauksiin ja mittaustulokset on suhteutettu vastaamaan realistisia asennuksia. Se takaa maksimaalisen turvallisuuden relevantteihin standardeihin ja suosituksiin nähden.

Helppo apu oletetun melutason määrittämiseen eri oloissa

Äänityökalu pystyy määrittämään, kuinka paljon melua asennusjärjestelmä tuottaa vallitsevissa oloissa. Se huomioi, minkälaisista asennuksista, seinärakenteista sekä käyttö- ja jätevesiputkista on kyse. Tiedot perustuvat Geberitin akustiikkalaboratoriossa suoritettuihin mittauksiin. Mittaustulokset on suhteutettu vastaamaan realistisia asennuksia. Se takaa maksimaalisen turvallisuuden relevantteihin standardeihin ja suosituksiin nähden.

Kun työkaluun syötetään asennusjärjestelmä, seinärakenne, massiiviseinän materiaali, seinän vahvuus ja muut parametrit, se laskee heti, millaisia melutasoja on luvassa ja ilmoittaa arvot suhteutettuna suomalaiseen standardiin SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus. Tulokset esitetään diagonaalisesti alapuolelle jäävän huoneen näkökulmasta. Se on usein ääniteknisesti haastavin asuintilaksi luokiteltava huonetila kylpyhuoneen lähellä. Tuloksissa esitetään sekä ekvivalentti- että maksimiäänenpainetasot.

Lue myös aiheemme: Kuka soitti

Parametrien vertailua reaaliaikaisesti

Parametrejä vaihtelemalla voidaan vertailla erilaisia seinärakenteita ja asennusjärjestelmiä kätevästi ja reaaliaikaisesti. Geberitin tietokantaan on tallennettu tuhansia eri variaatioita.

Kun oikea ratkaisu löytyy, kooste voidaan ladata PDF:nä.


Kun työkaluun syötetään asennusjärjestelmä, seinärakenne, massiiviseinän materiaali, seinän vahvuus ja muut parametrit, se laskee heti, millaisia melutasoja on luvassa ja ilmoittaa arvot suhteutettuna suomalaiseen standardiin
 SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus.

Lähde: MyNewsDesk

LUE MYÖS: Digiteknologia avuksi yksityisteiden kunnossapitoon