5G-teknologian

5G:n Evoluutio: Yhteyksien ja Mobiilikokemusten Mullistaminen

Vuosia sitten puhuttiin kuinka aikansa suosituin verkko oli todella nopea. Tämä oli 3G-verkko. Nopeana pidettyä 3G verkkoa seurasi entistäkin nopeampi 4G-verkko. Se oli selvästi 3G:tä nopeampi yhteys. Verkkoyhteydet kokivat vielä tämänkin jälkeen mullistuksen – ja jopa hyvin nopeasti – kun 5G-verkot alkoivat valloittamaan maailmaa. Kyseessä oli edeltäjiinsä nähden huippunopea yhteys, jollaista ei aikaisemmin ollut kohdattu. 

5G-teknologia, eli viidennen sukupolven langaton verkko, onkin ehdottomasti yksi suurimmista ja merkittävimmistä teknologisista edistysaskelista, joita viime vuosikymmenten aikana on koettu. Se on löytänyt paikkansa maailmasta ja siitä on muodostunut aikansa standardi. Tullessaan 5G verkko on mullistanut tavan, jolla erilaiset ihmiset ympäri maailmaa kommunikoivat, käyttävät tietoverkkoja sekä kokevat mobiiliteknologian. Kyseessä ei ole vain huippunopea internetyhteys, vaan vaikutus osuu useille elämän osa-alueille. 

Nopeus ja Viive Avainasemassa 5G-Verkoissa

Kuluttajat ympäri maailman etsivät aina nopeampia ja parempia verkkoyhteyksiä. Näin käytössä olevista laitteista on mahdollista saada kaikki mahdollinen hyöty irti. Kun 5G alkoi ilmestymään markkinoille, se saikin luonnollisesti runsaasti huomiota heti alkuunsa. On selvää, että 5G-teknologian merkittävimpiä etuja on sen tarjoama huomattavasti suurempi tiedonsiirtonopeus. Lisäksi merkittävää on pienempi viive, kun sitä verrata edeltäjiinsä. 

Viidennen sukupolven langattomia verkkoja edeltävät aikansa huippu nopeat 4G-yhteydet jo osaltaan loivat trendin, jossa mobiilidatan käyttö alkoi arkipäiväistymään eri puolilla maailmaa. 5G vei kuitenkin tämän trendin kehityksen aivan uudelle tasolle. Teoreettisesti ajateltuna on mahdollista, että 5G-yhteys voi tarjota käyttäjälleen jopa 10 Gbps:n nopeuden. Kyseessä olisi siis peräti kymmenen kertaa nopeampi yhteys kuin 4G-yhteydellä. 

Tämän mullistuksen myötä suurten tiedostojen lataaminen, 4K suoratoisto sekä erilaisten sovellusten käyttö onnistuu saumattomasti. Esimerkiksi kasinosivustojen livetilassa pelattavat pelit latautuvat ja pyörivät hyvin ja samalla on mahdollista hyödyntää ilmaiskierrosbonus peleihin. Yhteyden ansioista pelit eivät jähmety tai töki kesken kaiken edes livetilassa. Näiden kasinopelien ohella 5G-verkko mullistaa myös e-urheilun suosikpelien pelaamisen. Esimerkiksi hyvin suosittu League of Legends on jo löytänyt paikkansa mobiililaitteilla. 

Reaaliaikaisen kommunikaation kannalta olennaista on viive. Mitä pienempi viive yhteydessä on, sitä reaaliaikaisemmin tapahtuu kommunikointi sekä reagointi mobiiliverkossa. Viive voi olla suuruudeltaan vain muutama millisekunti, mutta sen vaikutus voi olla suuri. Jo näin pieni muutos viiveessä, voi tehdä suuren muutoksen yhteyden käyttötapoihin.

Vaikka muutaman millisekunnin muutos viiveessä ei kuulosta tärkeältä, voi se silti mullistaa käytön. Esimerkkinä voimme käyttää etäkirurgiaa. Etäkirurgian ollessa kyseessä kirurgi voi olla toisella puolella maapalloa kuin ohjaamansa robotti. Tällaisessa tilanteessa on olennaista, että kaikki tehdyt liikkeet välittyvät reaaliajassa. Sama teknologia on myös automaattiohjauksella toimivissa autoissa. Esimerkkinä ovat Teslat, jotka ovat nykyisin suosittuja sähköautoja. Automaattiajossa vaaditaan reaaliaikainen yhteys esimerkiksi liikenteen hallintajärjestelmiin ja muihin ajoneuvoihin.

IoT Sekä Älykaupungit Mullistuvat 5G-Teknologian Seurauksena

5G:n käyttöönotto on osaltaan muokannut myös IoT:in (Internet of Things, eli esineiden internet tai teollinen internet) kehitystä. IoT tarkoittaa esineiden, laitteiden ja järjestelmien verkottumista. Tämä puolestaan mahdollistaen näiden laitteiden ja järjestelmien välisen yhteistyön. Eli laitteiden välisen tiedonsiirron molempiin suuntiin. 

Hyvänä esimerkkinä toimivat esimerkiksi älykellon sekä muu puettava teknologia. Tämän kaltainen teknologia toimii yhteistyössä esimerkiksi älypuhelimen kanssa. Laiteet välittävät tietoja, kuten sijaintia, sykettä tai viestejä toistensa välillä. Myös VR-lasit kuuluvat puettaviin teknologioihin. Tyypillisesti VR-laseja käytetään erilaisilla konsoleilla pelatessa. VR-teknologia on kuitenkin käytössä myös esimerkiksi kirurgian koulutuksessa sekä simulaatioissa. 

5G-verkkojen suuri nopeus yhdistettynä alhaisen viiveeseen on mahdollistanut eri laitteiden liittämisen verkkoon samanaikaisesti. Tämä tapahtuu ilman, että laitteiden tai verkon suorituskyvyssä näkyy heikkenemistä. Ja juuri tämän kaltainen kehitys on ollut tärkeässä osassa niin IoT:in kuin älykaupunkien kehityksessä. 

Älykaupungit ovat alueita, joilla erilaisia IoT-laitteita hyödynnetään monipuolisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi infrastruktuurin parantamista tai palveluiden ja elämänlaadun kehittämiseksi. Katukuvissa kehitys on havaittavissa muun muassa parkkisovelluksissa sekä liikennevaloissa. Erilaiset digitalisaation sovellukset j älytoiminnot ovat toimineen jo kauan. Eivätkä ne ole uusia keksintöjä. 5G-teknologia on kuitenkin osaltaan mahdollistanut esimerkiksi juuri reaaliaikaisen liikenteenhallinnan sekä parannllut turvallisuusominaisuudet.

5G Osana Teollisuutta ja Liiketoimintaa

5G-teknologia tuo mukanaan muutoksia sekä kehitystä myös teollisuuden ja liiketoiminnan alueilla. Teollisuuden parissa 5G-teknologia tuo käyttäjilleen aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Nämä mahdollisuudet koskevat esimerkiksi automatisointia ja sen seurauksena myös parannuksia tehokkuudessa. On havaittavissa, että kun teollisuudessa digitalisaation ja automaation yhdistyminen on hyötynyt ja tehostunut entisestään 5G teknologian myötä.

Tehtailla 5G-teknologia näkyy hyvin siinä, kuinka tehtailla esimerkiksi robottien ja automaattisten järjestelmien välinen viestintä tehostuu. Viestintä eri laitteiden ja järjestelmien välillä tehostuu selkeästi. Samalla se näkyy osaltaan myös tuotannon joustavuudessa sekä seisakkien vähentymisessä. Tehokkuus ja tuottavuus lisääntyvät muutoksen myötä.

5G-yhteyksien yleistyminen ja saatavuus näkyvät myös monipuolisesti liiketoiminnan osa-alueella. Teknologia avaa käyttäjilleen uudenlaisia mahdollisuuksia palvelujen tarjoamiseen sekä samalla asiakaskokemusten parantamiseen. Aiemmin mainittu virtuaalitodellisuus (VR) tuo oman tehonsa yhdessä lisätyn todellisuuden (AR) kanssa. Virtuaalitodillisuus ja lisätty todellisuus tuovat oman osansa liiketoiminnan kasvulle ja asiakkaiden sitoutumiselle. AR-teknologia on yleisesti käytössä esimerkiksi erilaisten sivustojen käytössä, osana kuluttajien kiinnostusten seurantaa. Nyt 5G-yhteyksien ansiosta myös VR- ja AR-todellisuus pääsevät entistä paremmin esille. 

5G Teknologialla on Myös Yhteiskunnallisia Vaikutukset

5G-teknologialla on paljon merkittäviä etuja kotitalouksissa ja liiketoiminnassa. On kuitenkin tärkeää huomioida myös sen yhteiskunnalliset vaikutukset kokonaisvaltaisesti. Yksi keskeisistä aiheista on niin sanottu digitaalinen kuilu, joka näkyy eri alueiden välillä. 5G-teknologia on mullistanut maailmaa ja elämää sen eri osa-alueilla. Se ei kuitenkaan vielä ole täysin päässyt käyttöön maailman eri kolkissa. 

Teollisuusmaissa on 5G-teknologia saatu otettua käyttöön tehokkaasti. Tämä näkyy erityisesti kaupunkialueilla ja kaupunkien lähialueilla. Samalla sen käyttö on arkipäiväistynyt ja se on päässyt tuomaan hyötyä eri sektoreiden toimintaan. Kehittyvissä maissa tilanne n kuitenkin toisin. Afrikan ja Eteläisen Amerikan mantereilla sekä maaseuduilla 5G-verkot ovat vielä harvinaisia. Näillä alueilla uudet 5G-verkot ovat löytämässä paikkaansa hitaasti. 

Jotta 5G-teknologia olisi mahdollista hyödyntää koko kapasiteetillaan, olisi sen tarjoaminen ensin laajennettava kattamaan entistä suurempi alue. Käyttöönotossa on myös pyrittävä varmistamaan, että teknologia on mahdollista hyödyntää suurelta osin. Samalla digitaalinen eriarvoisuus muuttuisi tasapuoliseksi, kun kuilu erojen välillä pienentyisi selkeästi. 

Yhteenveto

On selvää, että 5G-teknologia on trendi, joka on tullut jäädäkseen kunnes tehokkaampi teknologia kehitetään. 5G-teknologia on jo nyt paljon enemmän kuin pelkkä nopeampi internet yhteys. Se on alusta, joka mahdollistaa aivan uudenlaisten ja mielenkiintoisten sovellusten ja palveluiden käytön. Samalla se tuo mukanaan innovaatioita, joista ei aiemmin ole osattu edes haaveilla.

On myös selvää, että 5G-teknologian vaikutukset ulottuvat aina tavallisten mobiilikokemusten parantamisesta ylöspäin. Sen vaikutukset ulottuvat teollisuuden ja liiketoiminnan tehostamiseen sekä erilaisten automaatioiden japalveluiden kehittämiseen. Samalla se kuitenkin tuo mukanaa myös muutoksia yhteiskunnallisella tasolla. Älykaupungit yleistyvät ja samalla maaseudulle ja kehittyviin maihin pyritään rakentamaan kattavampaa verkkoa. 

5G-teknologian on huippunopea yhteys, joka mahdollistaa paljon entistä tehokkaampia tiedonsiirtoja laitteiden välillä. Samalla on selvää, että se tulee muuttamaan elämäämme merkittävästi tulevina vuosina tavoin, joita emme vielä edes pysty kuvittelemaan.