digitaalinen euro

Maksamisen tulevaisuuden keskiössä korostuvat kaksi vahvaa teemaa: digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen ja maksujen reaaliaikaistaminen. Maksamisen tulisi olla tehokasta, vaivatonta ja tapahtua välittömästi.

Euroopassa vireillä oleva merkittävä hanke on digitaalinen euro, joka suunnitellaan rinnakkaiseksi maksuvälineeksi perinteisen käteisen rinnalle. Digitaalinen euro edistäisi Euroopan strategista itsenäisyyttä päivittäismaksamisessa ja kilpailua euroalueella.

Kahden vuoden mittaisen tutkimusvaiheen päättyessä eurojärjestelmä on tehnyt useita tärkeitä päätöksiä digitaalisen euron rakenteesta. Digitaalinen euro olisi keskuspankin liikkeeseen laskemaa velkaa, ja sen käyttöönotto toteutettaisiin pankkien ja maksulaitosten välityksellä. ”Digieuron myötä kuluttajat voisivat käyttää keskuspankkirahaa elektronisissa maksutapahtumissa samalla tavalla kuin nykyisissä sähköisissä maksuissa”, selventää Välimäki.

Euroopan keskuspankin neuvosto päätti 18.10.2023 kokouksessaan edetä digitaalisen euron hankkeessa. Seuraavaksi käynnistetään kahden vuoden mittainen valmisteluvaihe, joka vie meitä askeleen lähemmäs tilannetta, jossa digitaalista euroa voitaisiin laskea liikkeelle. Lopullinen päätös asiasta tehdään vasta tulevaisuudessa.

Toisena tärkeänä digitaalisen maksamisen hankkeena Suomen Pankki koordinoi suomalaista pikamaksuratkaisua, joka on yhteensopiva eurooppalaisen järjestelmän kanssa. Tämä tilisiirtoon perustuva pikamaksujärjestelmä lisää kilpailua vähittäismaksamisessa ja tarjoaa vakaan maksutavan, joka on kaikkien saatavilla samoin ehdoin ja periaattein.

”Suomen Pankki pyrkii tuomaan markkinoille mobiilipohjaisen pikamaksuratkaisun, joka ei riipu pankkikorteista”, Välimäki painottaa.

Suomen Pankin keskeisenä tehtävänä on varmistaa maksu- ja rahoitusjärjestelmän luotettavuus. Tärkeä osa tätä luotettavuutta on finanssisektorin kyky torjua kyberuhkia. Finanssisektori on pystynyt vastaamaan kyberuhkiin hyvin, mutta jatkuvaa valmistautumista tarvitaan, sillä uhkakuvat muuttuvat jatkuvasti. Suomen Pankki pyrkii edistämään maksu- ja rahoitusjärjestelmän yleistä kykyä torjua häiriöitä.

Yhteiskunnan kriittisten toimintojen varautuminen on Suomessa hyvin laajaa ja systemaattista. Yritykset ovat tehneet jatkuvuus- ja varautumissuunnitelmia liiketoimintansa turvaamiseksi. Näitä yksittäisiä toimenpiteitä voidaan täydentää koordinaatiolla ja yhteisillä varautumisratkaisuilla, jotka kattavat niin yksittäiset toimijat, koko toimialan kuin myös toimijoiden välinen yhteistyö.

Eurojärjestelmän kyberstrategia toimii olennaisena viitekehyksenä kyberuhkien torjumiseksi monitasoisesti ja tehokkaasti.

Lähde: Suomen Pankki

YouTube: Arivee