Digimarkkinointi

Digimarkkinointi on markkinointia digitaalisissa kanavissa, joka voi olla esimerkiksi hakuasanamarkkinointi. Se on noussut keskeiseksi osaksi markkinointia, sillä yhä useammat ihmiset käyttävät digitaalisia kanavia päivittäisessä elämässään.

Digimarkkinoinnin etuja perinteiseen markkinointiin verrattuna ovat muun muassa:

 • Tarkempi kohdentaminen: Digimarkkinoinnissa mainontaa voidaan kohdentaa hyvinkin tarkasti tietynlaisten kohdeyleisöjen mukaan, esimerkiksi sijainnin, iän, sukupuolen, kiinnostuksen kohteiden tai käyttäytymisen perusteella. Tämän ansiosta mainonta on tehokkaampaa ja vaikuttavampi.
 • Mitattavuus: Digimarkkinoinnin tuloksia voidaan mitata helposti ja tarkasti. Tämän ansiosta markkinoija voi seurata, miten mainonta toimii ja tehdä tarvittaessa muutoksia.
 • Ajankohtaisuus: Digimarkkinointi on nopeasti muuttuva ala, joka mahdollistaa uusien trendien ja teknologioiden hyödyntämisen. Tämän ansiosta markkinoijat voivat pysyä ajan tasalla asiakkaiden muuttuvista tarpeista ja mieltymyksistä.

Digimarkkinointi on monipuolinen kokonaisuus, johon kuuluu erilaisia kanavia ja menetelmiä. Yleisiä digimarkkinointikanavia ovat esimerkiksi:

 • Hakukoneoptimointi (SEO): Hakukoneoptimointi parantaa yrityksen verkkosivujen näkyvyyttä hakukoneissa.
 • Hakukonemainonta (SEM): Hakukonemainonta on maksullista mainontaa hakukoneissa.
 • Sosiaalinen mediamarkkinointi: Sosiaalinen mediamarkkinointi on mainontaa sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.
 • Sähköpostimarkkinointi: Sähköpostimarkkinointi on sähköpostin avulla toteutettavaa markkinointia.
 • Sisältömarkkinointi: Sisältömarkkinointi on laadukkaiden sisältöjen tuottamista, joiden avulla yrityksen tavoittaa kohdeyleisönsä.

Digimarkkinoinnin avulla yritykset voivat saavuttaa erilaisia tavoitteita, kuten:

 • Lisääntynyt tunnettuvuus: Digimarkkinointi voi auttaa yritystä kasvattamaan tunnettuuttaan ja saamaan enemmän näkyvyyttä.
 • Lisääntynyt myynti: Digimarkkinointi voi auttaa yritystä kasvattamaan myyntiään ja lisäämään asiakashankintaa.
 • Parannettu asiakaspalvelu: Digimarkkinoinnin avulla yritykset voivat tarjota asiakkailleen parempaa asiakaspalvelua ja vahvistaa asiakassuhteita.

Digimarkkinointi on keskeinen osa markkinointia nykypäivänä. Se tarjoaa yrityksille monipuolisia mahdollisuuksia tavoittaa kohdeyleisönsä ja saavuttaa erilaisia tavoitteita.

Digimarkkinoinnin tulevaisuus

Digimarkkinointi on jatkuvassa kehitysvaiheessa. Uusia kanavia ja menetelmiä tulee jatkuvasti markkinoille, ja markkinoijat joutuvat pysymään ajan tasalla uusimmista trendeistä.

Yksi merkittävä trendi digimarkkinoinnissa on tekoälyn ja koneoppimisen käyttö. Tekoälyä voidaan käyttää esimerkiksi kohdentamaan mainontaa tarkemmin ja keräämään tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä.

Toinen merkittävä trendi on kohdennetun mainonnan kasvu. Kohdennettu mainonta perustuu siihen, että mainontaa kohdennetaan tietynlaisten kohdeyleisöjen mukaan. Tämän ansiosta mainonta on tehokkaampaa ja vaikuttavampi.

Digimarkkinoinnin tulevaisuus on siis valoisainen. Uudet teknologiat ja trendit tarjoavat markkinoijille uusia mahdollisuuksia tavoittaa kohdeyleisönsä ja saavuttaa erilaisia tavoitteita.

Hakusanamarkkinointi

Hakusanamarkkinointi, tai englanniksi Search Engine Marketing (SEM), on digitaalisen markkinoinnin muoto, joka keskittyy näkyvyyden lisäämiseen hakukoneissa. Tämä saavutetaan pääasiassa kahdella tavalla: hakukoneoptimoinnilla (SEO) ja maksetuilla mainoksilla (PPC). Hakukoneoptimointi keskittyy verkkosivuston näkyvyyden parantamiseen orgaanisissa hakutuloksissa, kun taas maksetut mainokset ostetaan näkyäkseen tietyillä hakusanoilla hakutulosten kärjessä.

SEM:n tavoitteena on lisätä verkkosivuston tai brändin näkyvyyttä hakukoneissa, kuten Google tai Bing. Tämä tehdään ymmärtämällä ja hyödyntämällä hakukoneiden algoritmeja, jotka määrittävät, miten ja missä järjestyksessä eri sivustot näkyvät hakutuloksissa. SEM:n avulla yritykset voivat tavoittaa potentiaalisia asiakkaita juuri silloin, kun he etsivät tietoa tai tuotteita verkosta.

Haluatko sinä, että yrityksesi näkyy paremmin Googlen hakukoneen tuloksissa parhaiden joukossa tietyillä hakusanoilla?

Ota yhteyttä ertuki.fi yritykseen ja kysy heiltä lisää yrityksesi hakusanamarkkinointiin.